Previous Next

Spoločnosť CCC. services, s.r.o. Košice je nezávislá poradenská spoločnosť, ktorá vykonáva komplexné služby v oblasti:

likvidácie škôd a havárií

analýzy a šetrenia príčiny vzniknutej škody

výpočet nákladov na opravu a výška škôd

technická a expertízna činnosť